An Ghaeilge

Nach breá leat Éireann agus an Ghaeilge? Níl fhios agam cén fáth, ach is aoibheann liom an teanga, rud nach bhfuil comónta idir déagóirí. Ní Ghaeilgeoir mé in aon chor; d’fhoghlaim mé mo chuid Gaeilge ar scoil, ar nós gach duine. Nuair a bhí mé an-óg imreodh mo mháthair cluiche beag liom sa charr. D’fhiafriagh sí dom “Cad deir an madra?” agus freagir mé “woof woof”. Ach stop sí ag caint Gaeilge liom nuair a chuala sí go raibh a cara ag caint Gaeilge lena páiste, agus nuair a chuaigh sé ar scoil bhí sé, bhuel, mall. Cheap sí go raibh an Ghaeilge an cúis leis sin, ach fuiar siad amach cúpla bliain ina dhiadh sin go raibh sé uathach.

Déanaim iarracht a bheith ag caint as Gaeilge le mo chairde. Go ginearálta ní fuath leo an Ghaeilge, ach níl siad ar nós mé féin agus mo ghrá don theanga. Ba mhaith liom céim sa Ghaeilge lá éigin, agus dá bhrí sin, táím ag ceapadh gur ndéanfaidh mé Dlí agus Gaeilge san ollscoil ach nílim cinnte. In aon chor. Blian amháin chun an cinneadh sin a dhéanamh. Eeek.

Leave a comment

Filed under Gaeilge, Irish language

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s